Tema sociala investeringar – resultat och effekter – 28 maj 2020

Välkomna till en eftermiddag med tema sociala investeringar – resultat och effekter!

Tid: Torsdagen den 28 maj 2020 13:00 – 16:00

Plats: Regionens hus Göteborg. Se karta. Stationshuset konferens, lokal Bergslagsbanan. Ingång via huvudentrén (det vita stationshuset).

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan dig via här senast den 20 maj.

Syftet med eftermiddagen är att belysa olika perspektiv på effekter och där igenom få en fördjupad förståelse för vilka resultat vi faktiskt får av sociala investeringsmedel.

Målgruppen är politiker och tjänstepersoner inom regionala och kommunala verksamheter där sociala investeringar och fullföljda studier har ett fokus.

 

Välkommen tillreflektionsmaterialet för en utvecklad samordning | IVO.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en pilottillsyn i av samordningen av vård- och omsorgsinsatser för personer med kroniska sjukdomar. Tillsynen utgår från personer med MS och består för er del av två olika delar – ett gemensamt samtal och arbete inom er organisation, och en samskapande dialog tillsammans med andra aktörer och huvudmän.
En presentation av material finns via länken nedan.

BOKTIPS! Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen.

En bok som behandlar hur social rättigheter och skyldigheter förändrats som ett resultat av de senaste årens aktiverings- och sjukförsäkringspolitik riktad mot långvarigt sjuka. Den har några kapitel som särskilt behandlar samverkan mellan organisationer i välfärdssektorn inom bokens tema.

Lindqvist, Rafael (2018) Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen. Det sociala medborgarskapets förändrade innebörder. Malmö: Égalité.

Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället

En kurs för dig som är intresserad att utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka med omgivande samhälle. Anmälan senast 2 september 2019.

Läs mer på dokumentet nedan.
Kursen ges inom ramen för ett forskningsprojekt. http://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet