Nätverksmötenshutterstock_82162555_640


Program – PDF


3 mars 2015

Moderator: Staffan Johansson

09.30 – 10.00
Kaffe

10.00 – 10.45
Om nätverket – Staffan Johansson/Ola Andersson/Runo Axelsson
Presentation av deltagarna och deras forskningsintressen

10.45 – 11.30
Stig Montin
Marknadsstyrning och samverkansstyrning inom välfärdsområdet

11.30 – 12.15
Kajsa Lindberg
Ett Actor Network Theory-perspektiv på samverkan

12.15 – 13.00
Lunch

13.00 – 14.00
Bert Danermark / Susanna Larsson-Tholén
Indikatorer vid mätning av samverkan –

14.00 – 14.45
Staffan Johansson/Runo Axelsson
Genomförd och pågående forskning om samverkan inom välfärdsområdet –

14.45 – 15.15
Kaffe

15.15 – 16.00
Diskussion om nätverkets framtid och fortsatta aktiviteter

 Program – PDF

1 december 2015

Moderator: Johan Berlin

09.30 – 10.00
Kaffe

10.00 – 10.15
Johan Berlin
Inledning

10.15 – 11.15
Samtliga Lägesgenomgång där samtliga
deltagare berättar kort om
pågående eller avslutade samverkansprojekt

11.15 – 12.00
Johan Berlin – Högskolan Väst
Samverkan på olycksplatsen

12.00 – 13.15
Lunch

13.15 – 13.45
Charlotte Klinga – Karolinska Institutet
Hållbar samverkan genom
Institutionen för lärande, informatik, sammanhållen styrning
management och etik (LIME),

13.45 – 14.15
Linda Mossberg – Göteborgs universitet
Samverkan som norm och praxis
Institutionen för socialt arbete,

14.15 – 14.45
Catharina Widmark – Karolinska Institutet
Skilda föreställningar
Institutionen för lärande, informatik, – hinder för samverkan kring barns
management och etik (LIME), och ungas behov

14.45 – 15.15
Kaffe

15.15 – 16.00
Ola Andersson – Förbundschef Samordningsförbundet DELTA
Förvaltningspolitiska utmaningar