Nätverksmöten

Program (PDF)

 

Tid: 30-31 januari 2012
Plats: First Hotel Grand, Alingsås

Måndagen den 30 januari

Moderator: Johan Jonsson

12.00 – 13.00 Inledande lunch

13.00 – 13.30 Nätverksmötets syfte och uppläggning
Kort presentationsrunda
Redovisning av aktiviteter sedan sist

13.30 – 18.00 Presentation och diskussion av olika perspektiv och
synsätt på samverkan:

– Kajsa Lindberg, Handelshögskolan, Göteborg
– Anna Kadefors, Chalmers tekniska högskola, Göteborg
– Susanna Johansson, Rättssociologiska enheten, Lund
– Berth Danermark, Hälsoakademin, Örebro

Med avbrott för kaffe och bensträckare.

19.00 Middag
Tisdagen den 31 januari

Moderator: Runo Axelsson

07.30 – 08.30 Frukost

08.30 – 09.30 Reflektioner över den första dagen

09.30 – 10.00 Kaffe

10.00 – 11.30 Samverkansforskning och praktisk tillämpning:

– Fredrik Lindencrona, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
– Ola Andersson, Samordningsförbundet DELTA, Göteborg

11.30 Sammanfattning och fortsatta aktiviteter

12.30 Avslutande lunch

 


 

Program (PDF)

 

Nätverksmöte – minnesanteckningar (PDF)

Tid: Torsdag 30 augusti 2012, 10-16
Plats: Hotell Eggers, Drottningtorget, Göteborg

Moderator: Johan Jonsson

Inledning

1. Presentation av nya medlemmar i nätverket

2. Samverkan i det statliga åtagandet
Hans Folkesson, Omvärldsanalytiker, Riksrevisionen

3. Samordnad samverkan kring utsatta grupper
– några utmaningar för ansvariga myndigheter och samverkansforskare
Staffan Johansson

4. Antologin om samverkan
Runo Axelsson

5. Nätverkets fortsatta roll och uppgifter

Avslutning
Nästa möte blir 5 mars 2013 i Göteborg