Nätverksmötenshutterstock_109976480_640

26 april 2016

Program PDF

Moderator: Johan Berlin

09.15 – 09.45
Kaffe

09.45 – 10.00
Johan Berlin – Högskolan Väst
Inledning

10.00 – 11.00
Samtliga
Lägesgenomgång där samtliga
deltagare gör en kort presentation av
pågående eller avslutade projekt
inom området samverkan
(ca 5 min per person)

11.00 – 11.30
Erik Nordström – Högskolan i Jönköping
Professionellas, och barn och familjers erfarenheter
av samverkan i form av samordnad individuell plan (SIP)

11.30 – 12.00
Per Germundsson – Malmö Högskola – Institutionen för socialt arbete
Överenskommelse om samverkan inom habilitering

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.40
Ola Andersson – Samordningsförbundet DELTA
Gemensam diskussion: Samverkansforskning – används den?
Kommentar: Staffan Johansson

13.40 – 14.10 Andreas Liljegren – Göteborgs universitet – Institutionen för socialt arbete
Strategiska samverkansråd och den nobla konsten att undvika att få något gjort

14.10 – 14.40
David Matscheck – Stockholms universitet
Samordnade individuella planer inom
FOU Nordost Stockholms län / missbruk/beroende och psykiatri

14.40 – 15.00
Kaffe

15.00 – 15.45
Johan Berlin – Högskolan Väst
Nätverket för samverkansforskning Syfte/Mål/Nytta
Vart är vi på väg?

15.45 – 16.00
Avslutning – Boka in: 29/11 Stockholm

 


29 november 2016

Program PDF

Moderator: Johan Berlin

09.00 – 09.30
Kaffe

09.30 – 09.35
Johan Berlin
Inledning

09.35 – 10.30
Samtliga
Lägesgenomgång där samtliga
deltagare gör en kort presentation av
pågående eller avslutade projekt
inom området samverkan
(ca 5 min per person)

10.30 – 11.15
Susanna Larsson-Tholén – Örebro universitet
Jonas Wells – Nationella nätverket för samordningsförbunden
Hur vet vi att vi blir bättre? Utveckling av ett enkätinstrument

11.15 – 12.00
Åsa Fichtel – Samordningsförbundet Uppsala län
Kerstin Larsson – Uppsala universitet
Långsiktig samverkan i Uppsala län,
en modell för att utveckla samverkan
kring arbetslivsinriktad rehabilitering

12.00 – 13.00
Lunch

13.00 – 13.45
Mats Brommels – Karolinska institutet
“Analysera mera!” FoU-samverkan inom psykiatrin

13.45 – 14.30
Mattias Bergström – Samordningsförb. Centr. Östergötland
Christian Ståhl – Linköpings universitet
Följeforskning av samverkansprojekt metoder och resultat

14.30 – 14.50
Kaffe

14.50 – 15.30
Linda Pettersson, & Helena Wiklund – Botkyrka kommun
Paraplyprojektet – framgångsrik samverkan

15.30 – 15.50
Johan Berlin – Nätverket för samverkansforskning
Vad är på gång?

15.50 – 16.00
Avslutning – Boka in nästa nätverksmöte