||

Kontakt

shutterstock_226312009_1280

För att kontakta nätverket kan följande adress och
kontaktuppgifter användas:

Nätverket för samverkansforskning
Högskolan Väst
Att: Johan Berlin (koordinator)
461 86 Trollhättan

E-post: samverkansforskning(a)hv.se