||

Kontakt

shutterstock_226312009_1280

För att kontakta nätverket kan följande adress och
kontaktuppgifter användas:

Högskolan i Borås
Nätverket för samverkansforskning
Mikael Löfström (koordinator)
Sektionen för företagsekonomi
501 90 Borås

E-post: mikael.lofstrom(a)hb.se