Kontakt

För att kontakta nätverket kan följande adress och
kontaktuppgifter användas:

Högskolan i Borås
Sektionen för företagsekonomi
Nätverket för samverkansforskning
Att: Mikael Löfström
501 90 Borås

E-post: mikael.lofstrom(a)hb.se