Nätverksmöteshutterstock_83834581_1280

Program – (PDF)

 

Tid: Fredagen den 16 september 2011, 10-15
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Moderator: Johan Jonsson

Program

10.00 – 10.15 Inledande kaffe

10.15 – 12.15 VGRs intresse och roll (Johan Jonsson och Peter Lönnroth)

Samordningsförbundens intresse (Ola Andersson)

Kartläggning av pågående forskning (Runo Axelsson)

Presentation av forskare, forskargrupper och forskning

12.15 – 13.00 Lunch

13.00 – 15.00 Diskussion om inriktning, avgränsning och arbetsformer
för nätverket.

Sammanfattning och slutsatser (Runo Axelsson)

Finansiering och organisering av verksamheten (Johan Jonsson)

15.00 Avslutande kaffe