||

Bli medlem

Bli medlem

 

Här anmäler du dig kostnadsfritt som medlem till Nätverket för samverkansforskning
(se e-postadress under kontakt). Att bli medlem är fritt för alla som arbetar med
samverkansfrågor som lärare, forskare eller doktorand vid svenska högskolor och universitet.
Eller de som arbetar eller har arbetat vid offentliga eller privata välfärdsorganisationer.

Medlemskapet löper tills vidare, om du inte väljer att avanmäla dig, vilket man kan göra
genom att skriva till oss (se e-postadress under kontakt).

Till förmånerna med medlemskapet hör att delta vid nätverkets sammankomster och
följa forskningen i samverkansfrågor. Som medlem får man också då och då ta del av
utskick med information om nyheter inom området och nätverket.