Forskning

Inom forskningsnätverket bedrivs forskning om samverkan utifrån flera vetenskapliga ämnen och discipliner. Nätverket har låtit göra inventeringar av den forskning som bedrivits om samverkan av forskare verksamma på svenska högskolor och universitet.

För en överblick hänvisas till nedanstående forskningsinventering.

Forskningsinventering av Staffan Johansson (2015) (PDF)

Forskningsinventering av Runo Axelsson (2012) (PDF)

Utveckling av forskarmiljö av Runo Axelsson (2011) (PDF)

Kunskapssammanställning av Johanna Andersson mfl (2010) (PDF)