Nätverkets syfte

Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problemställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar. Nätverket ska även bevaka den internationella forskningen, samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till nätverket för att möjliggöra internationella jämförelser.

Nätverket ska vara multidisciplinärt och ha som ambition att inkludera forskare från en stor andel av Sveriges universitet och högskolor, och därigenom möjliggöra nya och fruktbara konstellationer av forskare och forskningsprojekt över ämnen och lärosäten. Nätverket ska fokusera på forskning med hög grad av samhällsrelevans och kommer därför att ha stadigvarande samverkan med aktörer som är praktiskt verksamma inom välfärdssektorn.

Nätverket har som ambition att fungera som en infrastruktur för den svenska forskningen om samverkan inom det moderna välfärdssamhället. Nätverket publicerar sammanställningar av genomförd forskning, pågående forskningsprojekt samt aktuella vetenskapliga konferenser.