Nätverkets medlemmar 

Nätverkets medlemsregister består av en enkel förteckning över nätverkets medlemmar, deras titel och en länk till den organisation de är verksamma vid. I några fall hänvisar länken till medlemmens personliga e-postadress.

Uppdaterat: 2024-02-15

Medlemmar: 210

Professor i Engelska
Högskolan i Skövde
Docent, fil. dr i socialt arbete
Lunds universitet
Forskare Miljökommunikation
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Linnéuniversitetet
Docent Maskinteknik, Vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap
Blekinge Tekniska Högskola
Docent i socialt arbete
Göteborgs universitet
Professor i socialt arbete
Högskolan Väst
Docent i företagsekonomi
Mälardalens högskola
Universitetslektor i företagsekonomi
Jönköping university
Verksamhetsstödjare
Samordningsförbundet VärNa
Fil dr nationalekonomi / Utredare
Inspektionen för socialförsäkringen
Förbundschef
Klarälvdalens samordningsförbund
bitr. förbundschef
Samordningsförbundet Älv&Kust
Docent i informatik
Högskolan Väst
Utvecklingsledare
Länsstyrelsen Jönköping
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Fil dr i psykologi / Post doc
Karolinska Institutet
Docent i företagsekonomi
Lunds universitet
Professor i fastighetsförvaltning
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Förbundschef
Samordningsförbund Gävleborg
Fil dr i offentlig förvaltning
Göteborgsregionen GR
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Lektor i Design
Malmö universitet
Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen
Docent i företagsekonomi
Lunds universitet
Fil dr i didaktik
Mälardalens högskola
Universitetslektor Socialt arbete, Fil.dr. Psykologi
Göteborgs universitet
Fil Kand Psykologi
Högskolan Kristianstad
Förbundschef
Samordningsförbundet NILS/Trelleborg/Sydöstra Skåne
Doktorand i arbetslivsinriktad rehabilitering
Uppsala universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Uppsala län
Koordinator Social hållbarhet
Länsstyrelsen Östergötland
Direktör, Med dr
Karolinska Institutet
Cand.mag. i filosofi, Doktorand i socialt arbete
Lunds universitet
Professor i socialt arbete
Högskolan i Molde Norge
Professor i folkhälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Professor em. i sociologi
Örebro universitet
Universitetslektor i pedagogik
Mälardalens högskola
Fil dr i pedagogik - inriktning mot arbetsintegrerat lärande
Högskolan Väst
Forskare/lärare
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Docent i vårdvetenskap
Linnéuniversitetet
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Förbundssamordnare
Samordningsförbundet Väst
Fil dr
Karolinska Institutet
Docent i samhällsodontologi
Malmö universitet
Universitetslektor i företagsekonomi
Uppsala universitet
Förbundschef
Sunnerbo samordningsförbund
Förbundschef
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Med dr, Inst. för lärande, informatik, management och etik
Karolinska Institutet
Docent i företagsekonomi
Göteborgs universitet
Docent i samhällsmedicin
Linköpings universitet
Fil lic i socialt arbete
Linköpings universitet
Doktorand i hälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Forskare
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Universitetslektor i statsvetenskap
Lunds universitet
Universitetsadjunkt, Master i socialt arbete
Stockholms universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Förbundschef
Finsam Göteborg (Samordningsförbund)
Utvecklingsledare Folkhälsa
Uppsala kommun
Projektledare - samverkan kommun och landsting
FOU nu - Stockholms läns landsting
Universitetslektor i Företagsekonomi
Högskolan i Gävle
Verksamhetschef
FOU Nordost i Stockholms län
Doktorand i Medical Management
Karolinska Institutet
Förbundschef
Samordningsförbundet Värend
Doktorand i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor i barn- och ungdomsvetenskap
Högskolan Väst
Professor i vårdvetenskap
Göteborgs universitet
Doktorand
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Processledare och utbildare
Framtidsverkstäder
Undervisningsråd
Skolverket
Utvecklingsledare
Landstinget Dalarna
Professor i företagsekonomi
Göteborgs universitet
Fil dr, FOU-ansvarig och internationell samordnare
Sveriges Kommuner och Landsting
Undervisningsråd
Skolverket
Professor i socialt arbete
Lunds universitet
Nationell huvudprojektledare/Kriminalvårdschef
Kriminalvården
Doktorand i Offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Forskare
RISE (Research Institutes of Sweden AB)
Projektledare, samordnare
Nestor FoU-center
Verksamhetsutvecklare
Försäkringskassan
Med dr i medical management
Karolinska Institutet
Förbundschef
Samordningsförbundet Älv&Kust
Docent i socialt arbete
Stockholms universitet
i vårdvetenskap, utredare
Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum
Med dr, projektledare
Nestor FoU-center
Fil dr i Folkhälsovetenskap, Universitetslektor i personal- och arbetslivsvetenskap
Högskolan Kristianstad
Professor i teoretisk och evolutionär ekologi
Högskolan Kristianstad
Fil dr i arbetsterapi
Jönköping university
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Docent i socialmedicinsk forskning
Uppsala universitet
Utvecklingsledare
Samordningsförbundet i Södertälje
Doktorand i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Doktorand
Mittuniversitetet
Förbundschef
Samordningsförbundet i Kalmar län
Utvärderare
Tranquist Utvärdering AB
Professor i företagsekonomi
Högskolan Väst
Handläggare, Skydd mot olyckor och räddningstjänst
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen Östergötland
Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Processledare
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
PhD folkhälsovetenskap, lektor i polisiärt arbete
Umeå universitet
Utvecklingsledare
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Doktorand i socialt arbete
Örebro universitet
Professor i medical management och innovationskunskap
Karolinska Institutet
Förbundschef
Södra Dalarnas Samordningsförbund
Docent i socialt arbete
Göteborgs universitet
Fil. dr. sociologi, forskningsledare
FOU Nordost i Stockholms län
Lektor företagsekonomi
Högskolan i Borås
Universitetsadjunkt i teknikens ekonomi och organisation
Chalmers Tekniska Högskola
Förbundschef
Höglandets samordningsförbund
Universitetslektor, fil dr. i Biblioteks- och informationsvetenskap
Högskolan i Borås
Universitetslektor i innovation och entreprenörskap
Mälardalens högskola
Samordnare av funktionshinderfrågor
Socialstyrelsen
Forskning- och utvecklingsledare
Region Jönköpings län
Förbundschef
Samordningsförbundet VärNa
Processtöd och projektutvecklare
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
PhD, Projektledare
Chalmers Tekniska Högskola
Förbundschef
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby- Sigtuna
Fil dr, forskare
Uppsala universitet
Senior handläggare
Kriminalvården
Professor em. i rehabiliteringsvetenskap
Mittuniversitetet
Utredare
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
med dr i medicin vetenskap, FoU-ledare
Västra Götalandsregionen
Förbundssamordnare
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Fil dr i socialt arbete
Högskolan Väst
Universitetslektor i Företagsekonomi
Högskolan Kristianstad
Docent i socialt arbete
Högskolan Väst
Doktorand i företagsekonomi
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Doktorand i socialt arbete
Mälardalens högskola
Doktorand, Inst. för socialvetenskap
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Forskningssekreterare
Region Gävleborg
Docent i företagsekonomi
Mälardalens högskola
bitr. Förbundschef
Finsam Göteborg (Samordningsförbund)
Docent i företagsekonomi
Södertörns högskola
Bitr Förbundschef
Samordningsförbundet i Kalmar län
Analytiker
Göteborgsregionen GR
Verksamhetsutvecklare
Försäkringskassan
Universitetslektor i omvårdnad
Umeå universitet
lektor/verksamhetschef FoU Sjuhärad välfärd
Högskolan Borås/FoU Sjuhärad välfärd
Projektledare, fil kand Statsventenskap och Praktisk filosofi
Metropolitan State University of Denver
Civilingenjör
Naturvårdsverket
Ledningsstöd/strateg regional utveckling
Västra Götalandsregionen
Med dr, Socionom
Karolinska Institutet
Verksamhetsledare
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Verksamhetsutvecklare
Försäkringskassan
Socionom, utredare
Kriminalvården
Biträdande professor
Högskolan i Borås
Af-koordinator/Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen
Forskare
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Professor i Sociologi
Uppsala universitet
Fil dr i statsvetenskap
Lunds universitet
Docent i företagsekonomi
Handelshögskolan i Stockholm
Förbundschef
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Förbundschef
Samordningsförbundet i Södertälje
Docent i företagsekonomi, Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Samordnare social hållbarhet
Länsstyrelsen Jönköping
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Doktorand i företagsekonomi
Högskolan i Skövde
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Verksamhetsexpert
Kriminalvården
Processledare
Sunnerbo samordningsförbund
Undervisningsråd
Skolverket
Docent i statsvetenskap
Mittuniversitetet
Förbundschef
Samordningsförbundet DELTA
Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap
Jönköping university
Docent i socialt arbete
Umeå universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Föreståndare
Centre for Healthcare Improvement (Chalmers)
Professor i statsvetenskap
Malmö universitet
Docent i socialt arbete
Malmö universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Fil dr i företagsekonomi
Stockholms universitet
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Fil dr offentlig förvaltning, post-doc
Linköpings universitet
Professor i socialt arbete
Jönköping university
Verksamhetsexpert
Kriminalvården
Professor em. i sociologi
Uppsala universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Helsingborg
Universitetslektor i företagsekonomi
Linköpings universitet
Fil dr i socialt arbete
Lunds universitet
Regionalt samverkansansvarig
Försäkringskassan
Docent i företagsekonomi
Gothenburg Research Institute
Professor i health management
Ålborgs universtitet
Projektledare
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Universitetslektor i psykologi
Högskolan Väst
Förbundschef
Samordningsförbundet i Halland
Socionom, processledare
FOU Nordost i Stockholms län
Med. dr i medicinsk vetenskap, Projektledare
Nestor FoU-center
Doktorand i socialt arbete, fil.mag. historia
Linnéuniversitetet
Utredare, fil.kand. sociologi samt medie- och kommunikationsvetenskap
Kriminalvården
Doktorand i medicinsk vetenskap
Karolinska Institutet
Fil dr i psykologi
Högskolan Väst
Innovations- och processledare
RISE (Research Institutes of Sweden AB)
Civilekonom
Effektiv styrning
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Doktorand
RISE (Research Institutes of Sweden AB)
Docent i statsvetenskap
Göteborgs universitet
Professor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Docent i folkhälsovetenskap
Ålborgs universtitet
Fil dr i rättssociologi
Lunds universitet
Professor i företagsekonomi
Högskolan i Skövde
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor i socialt arbete
Stockholms universitet
Fil dr i handikappvetenskap
Örebro universitet
Fil dr i socialt arbete
Karolinska Institutet
Med dr
Karolinska Institutet
Universitetslektor i statsvetenskap
Lunds universitet