Nätverkets medlemmar 

Nätverkets medlemsregister består av en enkel förteckning över nätverkets medlemmar, deras titel och en länk till den organisation de är verksamma vid. I några fall hänvisar länken till medlemmens personliga e-postadress.

Uppdaterat: 2024-04-07

Medlemmar: 216

Professor i Engelska
Högskolan i Skövde
Docent, fil. dr i socialt arbete
Lunds universitet
Forskare Miljökommunikation
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Linnéuniversitetet
Docent Maskinteknik, Vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap
Blekinge Tekniska Högskola
Docent i socialt arbete
Göteborgs universitet
Professor i socialt arbete
Högskolan Väst
Docent i företagsekonomi
Mälardalens universitet
Universitetslektor i företagsekonomi
Jönköping university
Verksamhetsstödjare
Samordningsförbundet VärNa
Fil dr nationalekonomi / Utredare
Inspektionen för socialförsäkringen
Förbundschef
Klarälvdalens samordningsförbund
bitr. förbundschef
Samordningsförbundet Älv&Kust
Docent i informatik
Högskolan Väst
Utvecklingsledare
Länsstyrelsen Jönköping
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Fil dr i psykologi / Post doc
Karolinska Institutet
Docent i företagsekonomi
Lunds universitet
Professor i fastighetsförvaltning
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Förbundschef
Samordningsförbund Gävleborg
Fil dr i offentlig förvaltning
Göteborgsregionen GR
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Lektor i Design
Malmö universitet
Regionutvecklare
Västra Götalandsregionen
Docent i företagsekonomi
Lunds universitet
Fil dr i didaktik
Mälardalens universitet
Universitetslektor Socialt arbete, Fil.dr. Psykologi
Göteborgs universitet
Fil Kand Psykologi
Högskolan Kristianstad
Förbundschef
Samordningsförbundet NILS/Trelleborg/Sydöstra Skåne
Doktorand i arbetslivsinriktad rehabilitering
Uppsala universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Uppsala län
Koordinator Social hållbarhet
Länsstyrelsen Östergötland
Direktör, Med dr
Karolinska Institutet
Cand.mag. i filosofi, Doktorand i socialt arbete
Lunds universitet
Professor i socialt arbete
Högskolan i Molde Norge
Professor em. i sociologi
Örebro universitet
Universitetslektor i pedagogik
Mälardalens universitet
Fil dr i pedagogik - inriktning mot arbetsintegrerat lärande
Högskolan Väst
Forskare/lärare
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Docent i vårdvetenskap
Linnéuniversitetet
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Affilierad lektor
Mälardalens universitet
Förbundssamordnare
Samordningsförbundet Väst
Fil dr
Karolinska Institutet
Docent i samhällsodontologi
Malmö universitet
Universitetslektor i företagsekonomi
Uppsala universitet
Förbundschef
Sunnerbo samordningsförbund
Förbundschef
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Med dr, Inst. för lärande, informatik, management och etik
Karolinska Institutet
Docent i företagsekonomi
Göteborgs universitet
Docent i samhällsmedicin
Linköpings universitet
Fil lic i socialt arbete
Linköpings universitet
Doktorand i hälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Forskare
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Universitetslektor i statsvetenskap
Lunds universitet
Universitetsadjunkt, Master i socialt arbete
Stockholms universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Fil. dr. Pedagogiskt arbete
Högskolan Dalarna
Förbundschef
Finsam Göteborg (Samordningsförbund)
Utvecklingsledare Folkhälsa
Uppsala kommun
Projektledare - samverkan kommun och landsting
FOU nu - Stockholms läns landsting
Universitetslektor i Företagsekonomi
Högskolan i Gävle
Verksamhetschef
FOU Nordost i Stockholms län
Doktorand i Medical Management
Karolinska Institutet
Förbundschef
Samordningsförbundet Värend
Doktorand i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor i barn- och ungdomsvetenskap
Högskolan Väst
Professor i vårdvetenskap
Göteborgs universitet
Doktorand
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Processledare och utbildare
Framtidsverkstäder
Undervisningsråd
Skolverket
Utredare
Arbetsförmedlingen
Utvecklingsledare
Landstinget Dalarna
Samordnare samverkan
Umeå universitet
Professor i företagsekonomi
Göteborgs universitet
Fil dr, FOU-ansvarig och internationell samordnare
Sveriges Kommuner och Landsting
Undervisningsråd
Skolverket
Professor i socialt arbete
Lunds universitet
Nationell huvudprojektledare/Kriminalvårdschef
Kriminalvården
Doktorand i Offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Forskare
RISE (Research Institutes of Sweden AB)
Projektledare, samordnare
Nestor FoU-center
Verksamhetsutvecklare
Försäkringskassan
Med dr i medical management
Karolinska Institutet
Förbundschef
Samordningsförbundet Älv&Kust
Docent i socialt arbete
Stockholms universitet
i vårdvetenskap, utredare
Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum
Med dr, projektledare
Nestor FoU-center
Fil dr i Folkhälsovetenskap, Universitetslektor i personal- och arbetslivsvetenskap
Högskolan Kristianstad
Professor i teoretisk och evolutionär ekologi
Högskolan Kristianstad
Fil dr i arbetsterapi
Jönköping university
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Docent i socialmedicinsk forskning
Uppsala universitet
Utvecklingsledare
Samordningsförbundet i Södertälje
Doktorand i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Doktorand
Mittuniversitetet
Förbundschef
Samordningsförbundet i Kalmar län
Utvärderare
Tranquist Utvärdering AB
Professor i företagsekonomi
Högskolan Väst
Handläggare, Skydd mot olyckor och räddningstjänst
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Fil dr Fysisk Resursteori, post dok
Chalmers Tekniska Högskola
Utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor
Länsstyrelsen Östergötland
Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Processledare
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
PhD folkhälsovetenskap, lektor i polisiärt arbete
Umeå universitet
Utvecklingsledare
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
Doktorand i socialt arbete
Örebro universitet
Professor i medical management och innovationskunskap
Karolinska Institutet
Förbundschef
Södra Dalarnas Samordningsförbund
Forsknings- och utvecklingsledare
FOU Nordväst i Stockholms län
Docent i socialt arbete
Göteborgs universitet
Fil. dr. sociologi, forskningsledare
FOU Nordost i Stockholms län
Lektor företagsekonomi
Högskolan i Borås
Universitetsadjunkt i teknikens ekonomi och organisation
Chalmers Tekniska Högskola
Förbundschef
Höglandets samordningsförbund
Universitetslektor, fil dr. i Biblioteks- och informationsvetenskap
Högskolan i Borås
Universitetslektor i innovation och entreprenörskap
Mälardalens universitet
Samordnare av funktionshinderfrågor
Socialstyrelsen
Forskning- och utvecklingsledare
Region Jönköpings län
Förbundschef
Samordningsförbundet VärNa
Processtöd och projektutvecklare
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
PhD, Projektledare
Chalmers Tekniska Högskola
Förbundschef
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby- Sigtuna
Fil dr, forskare
Uppsala universitet
Senior handläggare
Kriminalvården
Professor em. i rehabiliteringsvetenskap
Mittuniversitetet
Utredare
Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem
med dr i medicin vetenskap, FoU-ledare
Västra Götalandsregionen
Förbundssamordnare
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Fil dr i socialt arbete
Högskolan Väst
Universitetslektor i Företagsekonomi
Högskolan Kristianstad
Docent i socialt arbete
Högskolan Väst
Doktorand i företagsekonomi
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Doktorand i socialt arbete
Mälardalens universitet
Doktorand, Inst. för socialvetenskap
Ersta Sköndal Bräcke högskola
Forskningssekreterare
Region Gävleborg
Docent i företagsekonomi
Mälardalens universitet
bitr. Förbundschef
Finsam Göteborg (Samordningsförbund)
Docent i företagsekonomi
Södertörns högskola
Bitr Förbundschef
Samordningsförbundet i Kalmar län
Analytiker
Göteborgsregionen GR
Verksamhetsutvecklare
Försäkringskassan
Universitetslektor i omvårdnad
Umeå universitet
lektor/verksamhetschef FoU Sjuhärad välfärd
Högskolan Borås/FoU Sjuhärad välfärd
Projektledare, fil kand Statsventenskap och Praktisk filosofi
Metropolitan State University of Denver
Civilingenjör
Naturvårdsverket
Ledningsstöd/strateg regional utveckling
Västra Götalandsregionen
Med dr, Socionom
Karolinska Institutet
Verksamhetsledare
Samordningsförbundet Östra Södertörn
Verksamhetsutvecklare
Försäkringskassan
Socionom, utredare
Kriminalvården
Biträdande professor
Högskolan i Borås
Af-koordinator/Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen
Forskare
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Professor i Sociologi
Uppsala universitet
Fil dr i statsvetenskap
Lunds universitet
Docent i företagsekonomi
Handelshögskolan i Stockholm
Förbundschef
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Förbundschef
Samordningsförbundet i Södertälje
Docent i företagsekonomi, Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Samordnare social hållbarhet
Länsstyrelsen Jönköping
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Doktorand i företagsekonomi
Högskolan i Skövde
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Verksamhetsexpert
Kriminalvården
Processledare
Sunnerbo samordningsförbund
Undervisningsråd
Skolverket
Docent i statsvetenskap
Mittuniversitetet
Förbundschef
Samordningsförbundet DELTA
Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap
Jönköping university
Docent i socialt arbete
Umeå universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik
Föreståndare
Centre for Healthcare Improvement (Chalmers)
Professor i statsvetenskap
Malmö universitet
Docent i socialt arbete
Malmö universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Fil dr i företagsekonomi
Stockholms universitet
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Fil dr offentlig förvaltning, post-doc
Linköpings universitet
Professor i socialt arbete
Jönköping university
Verksamhetsexpert
Kriminalvården
Professor em. i sociologi
Uppsala universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet Helsingborg
Universitetslektor i företagsekonomi
Linköpings universitet
Fil dr i socialt arbete
Lunds universitet
Regionalt samverkansansvarig
Försäkringskassan
Docent i företagsekonomi
Gothenburg Research Institute
Professor i health management
Ålborgs universtitet
Projektledare
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Universitetslektor i psykologi
Högskolan Väst
Förbundschef
Samordningsförbundet i Halland
Socionom, processledare
FOU Nordost i Stockholms län
Med. dr i medicinsk vetenskap, Projektledare
Nestor FoU-center
Doktorand i socialt arbete, fil.mag. historia
Linnéuniversitetet
Utredare, fil.kand. sociologi samt medie- och kommunikationsvetenskap
Kriminalvården
Doktorand i medicinsk vetenskap
Karolinska Institutet
Fil dr i psykologi
Högskolan Väst
Innovations- och processledare
RISE (Research Institutes of Sweden AB)
Civilekonom
Effektiv styrning
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Doktorand
RISE (Research Institutes of Sweden AB)
Docent i statsvetenskap
Göteborgs universitet
Professor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Docent i folkhälsovetenskap
Ålborgs universtitet
Fil dr i rättssociologi
Lunds universitet
Verksamhetsledare
Högskolan Dalarna
Professor i företagsekonomi
Högskolan i Skövde
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor i socialt arbete
Stockholms universitet
Fil dr i handikappvetenskap
Örebro universitet
Fil dr i socialt arbete
Karolinska Institutet
Med dr
Karolinska Institutet
Universitetslektor i statsvetenskap
Lunds universitet