Nätverkets medlemmar 

Nätverkets medlemsregister består av en enkel förteckning över nätverkets medlemmar, deras titel och en länk till den organisation de är verksamma vid. I några fall hänvisar länken till medlemmens personliga e-postadress.

Uppdaterat: 2019-09-17

Medlemmar: 151

Docent, fil. dr i socialt arbete
Lunds universitet
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Linnéuniversitetet
Docent i socialt arbete
Göteborgs universitet
Docent i socialt arbete
Högskolan Väst
Docent i företagsekonomi
Mälardalens högskola
Verksamhetsstödjare
Samordningsförbundet VärNa
Fil dr nationalekonomi / Utredare
Inspektionen för socialförsäkringen
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Fil dr i psykologi / Post doc
Karolinska Institutet
Docent i företagsekonomi
Lunds universitet
Professor i fastighetsförvaltning
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Utredare
Socialstyrelsen
Fil dr i offentlig förvaltning
Göteborgs regionen GR
Docent i företagsekonomi
Lunds universitet
Fil dr i didaktik
Mälardalens högskola
Fil.dr. Psykologi, projektledare
Linköpings universitet
Förbundschef/samordnare
Samordningsförbundet Trelleborg
Socionom, masterstudent
Umeå universitet
Doktorand i arbetslivsinriktad rehabilitering
Uppsala universitet
Forskningsassistent - inriktning mot samverkan
FoU Södertörn
Förbundschef
Samordningsförbundet Uppsala län
Direktör, Med dr
Karolinska Institutet
Cand.mag. i filosofi, Doktorand i socialt arbete
Lunds universitet
Professor i socialt arbete
Högskolan i Molde Norge
Professor i folkhälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Professor em. i sociologi
Örebro universitet
Universitetslektor i rehabiliteringsvetenskap
Mittuniversitetet
Universitetslektor i pedagogik
Mälardalens högskola
Fil dr i pedagogik - inriktning mot arbetsintegrerat lärande
Högskolan Väst
Docent i vårdvetenskap
Linnéuniversitetet
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Förbundschef
Samordningsförbund Sundbybergs stad
Fil dr
Karolinska Institutet
Universitetslektor i företagsekonomi
Uppsala universitet
Med dr, Inst. för lärande, informatik, management och etik
Karolinska Institutet
Docent i företagsekonomi
Göteborgs universitet
Docent i samhällsmedicin
Linköpings universitet
Fil lic i socialt arbete
Linköpings universitet
Forskare
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Universitetslektor i statsvetenskap
Lunds universitet
Processledare
Omtänk utveckling
Universitetsadjunkt
Stockholms universitet
Docent i socialt arbete
Jönköping university
Förbundschef
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem
Projektledare - samverkan kommun och landsting
FOU nu - Stockholms läns landsting
Fil dr i företagsekonomi
Uppsala universitet
Doktorand i Medical Management
Karolinska Institutet
Förbundschef
Samordningsförbundet Värend
Doktorand i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor i barn- och ungdomsvetenskap
Högskolan Väst
Professor i vårdvetenskap
Göteborgs universitet
Fil lic i välfärd och socialvetenskap
Jönköping university
Utbildningsassistent
Karolinska Institutet
Processledare och utbildare
Framtidsverkstäder
Universitetslektor i företagsekonomi
Mälardalens högskola
Utvecklingsledare
Landstinget Dalarna
Professor i företagsekonomi
Göteborgs universitet
Fil dr i nationalekonomi/Utredare
Inspektionen för socialförsäkringen
Fil dr, FOU-ansvarig och internationell samordnare
Sveriges Kommuner och Landsting
Koordinator för Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning
Riksbankens Jubileumsfond
Verksamhetsutvecklare
Samordningsförbundet i Halland
Samhällsmedicinsk rådgivare
Västra Götalandsregionen
Professor i socialt arbete
Lunds universitet
Med dr i medical management
Karolinska Institutet
Docent i hälso- och sjukvårdsforskning
Karolinska Institutet
Docent i socialt arbete
Stockholms universitet
Professor i teoretisk och evolutionär ekologi
Högskolan Kristianstad
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Docent i socialmedicinsk forskning
Uppsala universitet
Doktorand i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor em. i rehabiliteringsmedicin
Karolinska Institutet
Fil dr, Chef forsknings- och utvärderingsenheten
Kriminalvården
Doktorand
Mittuniversitetet
Universitetslektor i pedagogik
Umeå universitet
Universitetslektor i entreprenörskap
Linnéuniversitetet
Handläggare/utredare
Region Stockholm
Professor i företagsekonomi
Högskolan Väst
Fd Folkhälsochef
Västra Götalandsregionen
Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Doktorand i socialt arbete
Örebro universitet
Professor i medical management och innovationskunskap
Karolinska Institutet
Utvecklare
Nationellt nätverk för samordningsförbunden
Docent i socialt arbete
Göteborgs universitet
Universitetsadjunkt i teknikens ekonomi och organisation
Chalmers Tekniska Högskola
Universitetslektor ( samverkanslektor), Innovation och entreprenörskap
Mälardalens högskola
Samordnare av funktionshinderfrågor
Socialstyrelsen
Förbundschef
Samordningsförbundet VärNa
Doktorand i statsvetenskap
Göteborgs universitet
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Biträdande professor i socialt arbete
Linköpings universitet
Fil dr, forskare
Uppsala universitet
Professor em. i rehabiliteringsvetenskap
Mittuniversitetet
Professor, adj i vårdvetenskap
Göteborgs universitet
Docent i nationalekonomi
Uppsala universitet
med dr i medicin vetenskap, FoU-ledare
Västra Götalandsregionen
Professor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Doktorand i medicinsk vetenskap
Linköpings universitet
Förbundssamordnare
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Fil dr i socialt arbete
Högskolan Väst
Docent i socialt arbete
Högskolan Väst
Doktorand i företagsekonomi
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Docent i sociologi
Mälardalens högskola
Docent i företagsekonomi
Mälardalens högskola
Samordnare vid avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer
Karolinska Institutet
Universitetslektor i omvårdnad
Umeå universitet
Projektledare, fil kand Statsventenskap och Praktisk filosofi
Metropolitan State University of Denver
Ledningsstöd/strateg regional utveckling
Västra Götalandsregionen
Med dr, Socionom
Karolinska Institutet
Biträdande professor
Högskolan i Borås
Doktorand medical management
Karolinska Institutet
Universitetslektor i företagsekonomi
Mälardalens högskola
Professor i medical management
Karolinska Institutet
Fil dr i statsvetenskap
Malmö universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet centrala Östergötland
Fil dr företagsekonomi
Högskolan i Borås
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Universitetslektor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Förbundschef
Samordningsförbundet DELTA
Docent i socialt arbete
Umeå universitet
Professor i statsvetenskap
Malmö universitet
Docent i socialt arbete
Malmö universitet
Fil dr i företagsekonomi
Stockholms universitet
Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Doktorand i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor i socialt arbete
Jönköping university
Professor em. i sociologi
Uppsala universitet
Universitetslektor i företagsekonomi
Linköpings universitet
Fil dr / Nationell samordnare
Regeringskansliet
Docent i socialt arbete
Lunds universitet
Fil dr i socialt arbete
Lunds universitet
Docent i företagsekonomi
Högskolan i Borås
Professor i health management
Ålborgs universtitet
Förbundschef
Samordningsförbundet i Halland
Doktorand i socialt arbete, fil.mag. historia
Linnéuniversitetet
Utredare, fil.kand. sociologi samt medie- och kommunikationsvetenskap
Kriminalvården
Doktorand i medicinsk vetenskap
Karolinska Institutet
Fil dr i psykologi
Högskolan Väst
Utredningssekreterare
Regeringskansliet
Professor i socialt arbete
Göteborgs universitet
Docent i statsvetenskap
Göteborgs universitet
Professor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Docent i folkhälsovetenskap
Ålborgs universtitet
Fil dr i rättssociologi
Lunds universitet
Forskare, Inst. för hälsovetenskap och medicin
Örebro universitet
Universitetslektor i offentlig förvaltning
Göteborgs universitet
Professor i socialt arbete
Stockholms universitet
Fil dr i handikappvetenskap
Örebro universitet
Fil dr i socialt arbete
Karolinska Institutet
Med dr
Karolinska Institutet
Universitetslektor i statsvetenskap
Lunds universitet