Aktiviteter under 2024

Nästa nätverksmöte planeras till den 9 april kl 09.00 – 16.00 i Göteborg.

Vi planerar även för ett paperseminarium den 8 april kl 13.00-17.00 där vi läser och kommenterar varandras texter.