Aktiviteter under 2024

Nästa nätverksmöte den 9 april kl 09.00 – 16.00 i Göteborg.

Program nätverksmöte 2024-04-09

Nästkommande nätverksmöte den 15 oktober kl 09.00 – 16.00 i Stockholm.