shutterstock_58036369_1280

14 november 2017 

Höstens nätverksmöte 2017 blir på Grand Hotell, Bantorget 1 i Lund den 14 november kl 9-16

Programmet finns att ladda ned här (PDF)

Program 

Moderator: Johan Berlin

09.00 – 09.30 Kaffe

09.30 – 09.45 Johan Berlin, Högskolan Väst
Inledning

09.50 – 10.35 Patrik Hall, Malmö högskola
Samverkan och autonomi inom offentlig förvaltning

10.40 – 11.45 Samtliga
Kunskapsspridning där samtliga
deltagare gör en kort presentation av
pågående eller avslutade projekt
inom området samverkan
(ca 5 min per person)

11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Emilia Kvarnström Uppsala universitet
Institutionella samspel

13.50 – 14.35 Hugo Stranz Stockholms universitet
Nätverk för förnyelse eller ökad byråkratisering?
Om samverkan inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

14.40 – 15.00 Kaffe

15.00 – 15.45 Håkan Johansson Roberto Scaramuzzino, Lunds universitet
Samverkan mellan stat och civilsamhälle: hur, varför och med vilka konsekvenser?

15.45 – 16.00 Johan Berlin, Avslutande reflektioner

Nästa nätverksmöte 24 april 2018 i Stockholm

 

—————————————————————————————-

25 april 2017 

Vårens nätverksmöte 2017 blir på Posthotellet (Drottningtorget 10, Göteborg) den 25 april kl 9-16.

Programmet finns att ladda ned här (PDF).

Du som är medlem i nätverket och vill presentera något eller har idéer på personer vi borde bjuda in är välkommen att höra av dig till Johan Berlin.

—————————————————————————————-

Program 

Moderator: Mikael Löfström
09.00 – 09.30 Kaffe

09.30 – 09.40 Mikael Löfström Högskolan i Borås
Inledning

09.40 – 10.50 Samtliga
Kunskapsspridning där samtliga deltagare gör en kort presentation av pågående eller avslutade projekt inom området samverkan (ca 5 min per person)

11.00 – 11.45 Peter Nilsson Myndigheten för vårdanalys
Hur kan vi skapa samordning i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem?

11.45 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45  Problem med demokratiskt ansvarstagande vid samverkan som berör flera huvudmän
Staffan Johansson Göteborgs universitet

13.50 – 14.40 Hur vet vi att vi blir bättre? Utveckling av ett enkätinstrument
Susanna Larsson-Tholén Örebro universitet
Jonas Wells Nationellt nätverk för samordningsförbunden

14.40 – 15.00 Kaffe

15.00 – 15.45 Magnus Hoppe Mälardalens högskola
Hinder och möjligheter för samverkan.

15.45 – 15.55 Johan Berlin Högskolan Väst
Nätverket för samverkansforskning

15.55 – 16.00 Mikael Löfström
Avslutande reflektioner

——————————————————————————————

24 april 2017 

Nätverket för samverkansforskning bjuder här in till ett paper-seminarium i Göteborg den 24 april. Paper-seminariet är tänkt att utgöra en möjlighet för doktorander och seniora forskare att lägga fram, diskutera och få kommentarer på arbetspapper baserade på aktuell forskning om samverkan inom välfärdssamhället. Det kan vara ett artikelutkast, ett bokkapitel, ett konferenspapper eller liknande. Vi välkomnar olika fokus, teorier och metoder, liksom paper i olika skeden.

Anmäl ditt intresse senast den 15 februari 2017 till: samverkansforskning@hv.se

Vänligen skicka med arbetstitel och en sammanfattning (1 sida) med din intresseanmälan.

För mer information läs: Paper-seminarium 24 april 2017

————————————————————————————-