||

Aktiviteter

I forskningsnätverket har vi löpande olika typer av aktiviteter.shutterstock_245148676_1280

Det kan handla om nätverksmöten, arbetsseminarier för manuskript,
forskningsansökningar, presentation av pågående projekt eller
presentation av färdiga böcker, bokkapitel eller artiklar.