Aktiviteter

I forskningsnätverket har vi löpande olika typer av aktiviteter. Det kan handla om nätverksmöten, arbetsseminarier för manuskript, forskningsansökningar, presentation av pågående projekt eller presentation av färdiga böcker, bokkapitel eller artiklar.

För att se genomförda och planerade aktiviteter i nätverket gå via menyn ovan och välj aktivitet/år.