Aktiviteter

I forskningsnätverket har vi löpande olika typer av aktiviteter. Det kan handla om nätverksmöten, arbetsseminarier för manuskript, forskningsansökningar, presentation av pågående projekt eller presentation av färdiga böcker, bokkapitel eller artiklar.