Aktiviteter under 2021 

 

22 mars blir det ett lunchseminarium kl 12-13
Tema: Planering i mellanrummen – studie av gränsgångare och gränspraktiker i samhällsplanering.
Föreläsare: Heiti Ernits, anställd på RISE och doktorand på förvaltningshögskolan.

 

18 maj paperseminarium Kl 09.30-14.00, Call – INSTÄLLT på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

 

19 maj nätverksseminarium kl 09.30.12.00 – INSTÄLLT på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Tema Social investeringar

 

21 oktober Nätverksseminarium i Göteborg – INSTÄLLT på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer