Aktiviteter under 2020 

Digitalt seminarium
20 oktober 2020 kl 12.00-13.00
Tema: Organisering och styrning av sociala investeringar – en kommunal kontext!
Robert Jonsson, lektor i företagsekonomi, Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS).
https://liu.se/medarbetare/robjo84