Nätverksmöte

Program (PDF)

 

Moderator: Bengt Åhgren

Möte med nätverket för forskning om samverkan den 30 januari 2014, kl 10:00 – 15:00

Plats: Nordic School of Public Health NHV i Göteborg

 

Dagordning:

1. Välkomna

2. Arbetet med boken ”Om samverkan – för utveckling av hälsa och välfärd.”
(Runo Axelsson och Susanna Bihari Axelsson)

3. Kapitelpresentationer:

a. ”Sociala rättigheter och administrativ rättvisa − samverkan kring långvarigt sjuka”
(Rafael Lindqvist)

b. ”Organisatorisk samverkan kring människor med sammansatta behov”
(Staffan Johansson)

c. ”Styrning och ansvar i utvärdering av samverkanseffektivitet”
(Cecilia Lindholm)

4. Diskussion om nätverket.

5. Tidpunkt för nästa möte och avslutning.