||

Arbetsutskott

shutterstock_82162555_640

 

Nätverket för samverkansforskning har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet arbetar bland annat med förberedelser
inför nätverkets sammankomster, sammankallar dess medlemmar och arbetar långsiktigt med nätverkets verksamhet.

Nätverkets arbetsutskott består av

Namn
Titel
Organisation
Johan Berlin (koordinator)
Professor i företagsekonomi
Högskolan väst
Ola Andersson
Förbundschef – Samordningsförbundet DELTA
Göteborgs stad
John Brauer
Doktorand i socialt arbete
Örebro universitet
Johan Jonsson
Fd Folkhälsochef Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen
Charlotte Klinga
Med dr i medical management
Karolinska institutet
Mikael Löfström
Universitetslektor i företagsekonomi
Högskolan i Borås
Linda Mossberg
Fil dr i socialt arbete
Högskolan väst