||

Arbetsutskott

shutterstock_82162555_640

 

Nätverket för samverkansforskning har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet arbetar bland annat med förberedelser
inför nätverkets sammankomster, sammankallar dess medlemmar och arbetar långsiktigt med nätverkets verksamhet.

Uppdaterad: 2019-01-02

Nätverkets arbetsutskott består av

Namn
Titel
Organisation
Mikael Löfström (koordinator)
Universitetslektor i företagsekonomi
Högskolan i Borås
Ola Andersson
Förbundschef – Samordningsförbundet DELTA
Göteborgs stad
John Brauer
Doktorand i socialt arbete
Örebro universitet
Charlotte Klinga
Med dr i medical management
Karolinska institutet
Linda Mossberg
Fil dr i socialt arbete
Högskolan väst