Nätverkets arbetsutskott

Nätverket för samverkansforskning har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet arbetar bland annat med förberedelser inför nätverkets sammankomster, sammankallar dess medlemmar och arbetar långsiktigt med nätverkets verksamhet.

Uppdaterad: 2019-01-02


Nätverkets arbetsutskott består av

Mikael Löfström (koordinator)
Universitetslektor i företagsekonomi
Högskolan i Borås
 

Ola Andersson
Förbundschef – Samordningsförbundet DELTA
Göteborgs stad

John Brauer
Doktorand i socialt arbete
Örebro universitet

Charlotte Klinga
Med dr i medical management
Karolinska institutet

Linda Mossberg
Fil dr i socialt arbete
Högskolan väst