Nätverkets arbetsutskott

Nätverket för samverkansforskning har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet arbetar bland annat med förberedelser inför nätverkets sammankomster, sammankallar dess medlemmar och arbetar långsiktigt med nätverkets verksamhet.

Uppdaterad: 2023-11-13

Nätverkets arbetsutskott består av

Mikael Löfström (koordinator)
Docent i företagsekonomi
Göteborgs Universitet

 

Ola Andersson
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

 

Shirin Bartholdsson
Innovations- och processledare, RISE

 

Charlotte Klinga
Med dr i Medical management
Karolinska institutet

 

Linda Mossberg
Fil dr i socialt arbete
Högskolan Väst