Nätverkets arbetsutskott

Nätverket för samverkansforskning har ett arbetsutskott. Arbetsutskottet arbetar bland annat med förberedelser inför nätverkets sammankomster, sammankallar dess medlemmar och arbetar långsiktigt med nätverkets verksamhet.

Uppdaterad: 2019-01-02


Nätverkets arbetsutskott består av

Mikael Löfström (koordinator)
Docent i företagsekonomi
Högskolan i Borås

 

Ola Andersson
Planeringsledaren Samordningsförbundet StorGöteborg,
Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

 

Åsa Hedberg Rundgren
Direktör Stiftelsen Äldrecentrum

 

Göran Henriksson
Medicinsk rådgivare/Samhällsanalys
Västra Götalandsregionen

 

Charlotte Klinga
Med dr i medical management
Karolinska institutet
 

Linda Mossberg
Fil dr i socialt arbete
Högskolan väst