Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en pilottillsyn i av samordningen av vård- och omsorgsinsatser för personer med kroniska sjukdomar. Tillsynen utgår från personer med MS och består för er del av två olika delar – ett gemensamt samtal och arbete inom er organisation, och en samskapande dialog tillsammans med andra aktörer och huvudmän.
En presentation av material finns via länken nedan.