Välkommen tillreflektionsmaterialet för en utvecklad samordning | IVO.se

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en pilottillsyn i av samordningen av vård- och omsorgsinsatser för personer med kroniska sjukdomar. Tillsynen utgår från personer med MS och består för er del av två olika delar – ett gemensamt samtal och arbete inom er organisation, och en samskapande dialog tillsammans med andra aktörer och huvudmän.
En presentation av material finns via länken nedan.

BOKTIPS! Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen.

En bok som behandlar hur social rättigheter och skyldigheter förändrats som ett resultat av de senaste årens aktiverings- och sjukförsäkringspolitik riktad mot långvarigt sjuka. Den har några kapitel som särskilt behandlar samverkan mellan organisationer i välfärdssektorn inom bokens tema.

Lindqvist, Rafael (2018) Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen. Det sociala medborgarskapets förändrade innebörder. Malmö: Égalité.

Perspektiv på samverkan – om akademins roll i samhället

En kurs för dig som är intresserad att utveckla dina färdigheter och förmågor att hantera allt större förväntningar på att samverka med omgivande samhälle. Anmälan senast 2 september 2019.

Läs mer på dokumentet nedan.
Kursen ges inom ramen för ett forskningsprojekt. http://www.makinguniversitiesmatter.org/perspektiv-pa-samverkan-om-akademins-roll-i-samhallet