En bok som behandlar hur social rättigheter och skyldigheter förändrats som ett resultat av de senaste årens aktiverings- och sjukförsäkringspolitik riktad mot långvarigt sjuka. Den har några kapitel som särskilt behandlar samverkan mellan organisationer i välfärdssektorn inom bokens tema.

Lindqvist, Rafael (2018) Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen. Det sociala medborgarskapets förändrade innebörder. Malmö: Égalité.