Välkomna till en eftermiddag med tema sociala investeringar – resultat och effekter!

Tid: Torsdagen den 28 maj 2020 13:00 – 16:00

Plats: Regionens hus Göteborg. Se karta. Stationshuset konferens, lokal Bergslagsbanan. Ingång via huvudentrén (det vita stationshuset).

Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan dig via här senast den 20 maj.

Syftet med eftermiddagen är att belysa olika perspektiv på effekter och där igenom få en fördjupad förståelse för vilka resultat vi faktiskt får av sociala investeringsmedel.

Målgruppen är politiker och tjänstepersoner inom regionala och kommunala verksamheter där sociala investeringar och fullföljda studier har ett fokus.