Beviljat stöd till nätverket

Vi gläds åt att nätverket, genom Mikael Löfström och Johan Berlin, har sökt och blivit beviljade nätverksstöd från FORTE under 3 år för perioden 2019-2021. Det gör att vi även i fortsättningen kan få finansiering för resor och uppehälle när vi har våra nätverksträffar.

Forskningskonferenser 2019

ICIC19 – International Conference on Integrated Care
San Sebastian, Basque Country, 1 april – 3 april 2019 – Länk
Abstrakt senast den 30 augusti

IRSPM 2019 Conference 16 April – 18 April 2019
Renewing Public Management for Stewardship, Innovation and Impact
School of Government, Victoria University of Wellington – Länk

EGOS – Enlightening the Future: The Challenge for Organizations
University of Edinburgh Business School, 4-6 Juli 2019
Paper senast 14 januari 2019 – Länk