Vi gläds åt att nätverket, genom Mikael Löfström och Johan Berlin, har sökt och blivit beviljade nätverksstöd från FORTE under 3 år för perioden 2019-2021. Det gör att vi även i fortsättningen kan få finansiering för resor och uppehälle när vi har våra nätverksträffar.