Forte Talks 2019: Välfärd för framtiden

Vård och omsorg, socialtjänst, skola och polis utsätts för stora påfrestningar och vi behöver hitta lösningar som är förebyggande och spänner över flera discipliner, sektorer och politiska sakområden. På vilket sätt kan forskningen bidra med ny kunskap?

Anmäl dig till Forte Talks 2019 »