En ny doktorsavhandling har presenterats vid Örebro universitet 9 juni 2017.

 

Ulrika Englund (2017)
Samverkansprojekt – och sen då?
– en uppföljande studie av samverkansprocessen kring
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa.
Akademisk avhandling. Örebro: Örebro universitet

 

Läs avhandlingen här (PDF)