Rapport från NOPSAs konferens i Odense 2017

 

NOPSA är en förkortning av The Nordic Political Science Association, dvs nordiska statsvetarföreningen, och denna höll sin 18:e konferens vid Syddansk universitet i Odense, den 8-11 augusti 2017. Statsvetenskapliga konferenser brukar behandla en bred uppsättning teman och spår. Flera spår handlade om samverkansproblem i dagens samhälle. Jag har valt att ge en översiktlig rapport om det spår som undertecknad själv medverkade i, dvs “Collaboration and power”. Motivet till att spåret utlystes var ett ökat intresse för samverkansfrågor inom politik och förvaltning, men även att samverkans maktdimensioner, som både empiriska och teoretiska begrepp, fortfarande är försummade eller underutvecklade i den samhällsvetenskapliga diskussionen.

 

Ansvariga ordförande för spåret

Professor Stefan Sjöholm, Helsingfors universitet,

Docent Ylva Stubbergaard, Lunds universitet,

Fil dr Dahlia Mukhtar Landgren, Lunds universitet.

 

Följande uppsatser presenterades:

 

 • Patrik Hall, Malmö högskola: Opening the black box of collaboration: What governs collaboration in the absence of hierarchical authority.
 • Anne Tortzen, Roskilde universitet: The ‘glass ceiling’ of collaboration: How invisible forms of power challenge co-production
 • Daniel Arnesen, Socialforskningsinstitutet, Oslo: Diversity and inequality in organizational participation in policy-making in Norway: Changes in the relationship between organisations and the state, 1976-2013
 • Line Säll, Karlstads universitet: A politics of experimentation: policy, ideology and governmentality
 • Staffan Johansson, Göteborgs universitet: Power and democratic accountability in strategic coordination bodies – An investigation from Swedish eldercare
 • Isak Vento, Helsingfors universitet: Untangling the governance mechanism of public innovation: An interaction analysis between organization and governance for deciding how to enhance public innovation
 • Ylva Stubbergaard, Lunds universitet Collaboration in the shadow of government
 • Mikko Räkköläinen, Tammerfors universitet: Collaboration in Conflict: collaborative relationships in peace-support operations
 • Sebastian Godenhjelm, Helsingsfors universitet: Added value or excluded interests
 • Dalia Mukhtar Landgren, Lunds universitet, The collaborative governance of housing and integration.
 • Stefan Sjöblom, Helsingfors universitet: Government agencies and the collaborative game.

 

Uppsatserna är ännu inte publicerade och det finns här inget utrymme för en mer utförlig genomgång av innehållet i dessa, utöver vad deras titlar antyder. Samtliga hade dock adresserat (vertikala) maktfrågor i (horisontella) organisatoriska sammanhang. För de som är särskilt intresserade av de specifika frågor som behandlas i uppsatserna, så ta kontakt med författarna.

Läs mer om konferensen här

 

Göteborg den 31 augusti 2017

Staffan Johansson

Professor, Göteborgs universitet