NoPSA Konferens
XVII Nordic Political Science Congress 2017
Nordic Political Science Association (NoPSA) vid Syddansk universitet, Odense, 8-11 Augusti 2017.

Workshop: Collaboration and power

Kontaktpersoner
Dalia Mukhtar-Landgren (Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Sverige),
Stefan Sjöblom (Professor i kommunalforskning, Helsingfors universitet, Finland)

Läs mer om konferensen här (Länk)