Den 17 och 18 april 2018 samlas ca 500 representanter, förtroendevalda och tjänstemän, från landets 80 samordningsförbund, centrala myndigheter och departement till en gemensam konferens i Göteborg.

Temat för konferensen är ”Ett hållbart samhälle genom samverkan”. Den nationella FINSAM-konferensen arrangeras årligen av det Nationella rådet, i år tillsammans med de fyra Samordningsförbunden i Göteborg.

Mer information om konferensen finns på FINSAMS hemsida.