2017. Ny rapport från myndigheten för vårdanalys.

Från medel till mål
Det finns flera lokala och nationella initiativ för att förbättra samordningen inom vården och omsorgen.
Ändå saknas fortfarande kunskap om vad som faktiskt bidrar till att patienter och brukare upplever
vården och omsorgen som samordnad.

Läs rapporten – följ denna länk