Nätverket för samverkansforskning bjuder här in till ett paper-seminarium i Göteborg den 24 april, i anslutning till ordinarie nätverksmöte den 25 april. Syftet med nätverket är att utgöra ett forum för forskare från olika ämnesområden för identifiering av problemställningar, kunskapsläge och teoriutveckling rörande det moderna välfärdssamhällets samverkansutmaningar.

Paper-seminariet är tänkt att utgöra en möjlighet för doktorander och seniora forskare att lägga fram, diskutera och få kommentarer på arbetspapper baserade på aktuell forskning om samverkan inom välfärdssamhället. Det kan vara ett artikelutkast, ett bokkapitel, ett konferenspapper eller liknande. Vi välkomnar olika fokus, teorier och metoder, liksom paper i olika skeden.

Seminariet kommer att gå till så att en-två särskilda kommentatorer utses på varje paper. Seminariet inleds med en kort presentation av skribenten som därefter övergår i en konstruktiv diskussion. Varje paper diskuteras i ca 45-60 minuter. Vid stort intresse delar vi upp oss i två grupper.
Anmäl ditt intresse senast den 15 februari 2017 till: samverkansforskning@hv.se
Vänligen skicka med arbetstitel och en sammanfattning (1 sida) med din intresseanmälan.

För mer information läs: Paper-seminarium 24 april 2017