Nätverket har tagit fram en ny webbplats. Här finns information om nätverkets aktiviteter. Webbplatsen är ett sätt att tydliggöra nätverket och berätta om vår verksamhet utåt. Webbplatsen kommer att fyllas på successivt.