European Group for Organizational Studies (EGOS) har sin årliga konferens 2017 i Köpenhamn den 6-8 juli. Konferensen är vid Copenhagen Business School (CBS). Temat är ”The Good Organization: Aspirations Interventions Struggles”. Konferensen har 69 olika subteman där paper kan skickas in till bla

• Civil Society Organizations: The Site of Legitimizing the Common Good
• Organizations and Organizing in a Welfare State Context
• Migration and the Meaning of Inclusion

“Call for short papers” senast 9 januari 2017.

EGOS konferensens hemsida